dilluns, 2 de juny de 2014

Les bones pràctiques

Hi ha arreu de Catalunya un munt de professionals de l'educació inquiets que, conscients de la importància de la lectura en la formació d'infants i joves, aboquen els seus esforços per fomentar-la entre els seus alumnes. D'experiències interessants n'hi ha i força i el que cal és conèixer-les. L'animació a la lectura pren moltes formes i el que segueix n'és un tast i un exemple: L’hora de lectura de l'IES Castellet de Sant Vicenç de Castellet.

llegim"Acostar els llibres als nois i noies tot oferint un entorn i un temps escolar, és una bona tasca de cara al foment de la lectura que al nostre institut ja fa temps que portem endavant, tot oferint un espai força acollidor: la biblioteca, organitzada i ben nodrida de bones lectures; i un temps lectiu: L’hora de lectura, per tal d’aconseguir que el llibre i la lectura formin part de la vida dels nostres alumnes.
Volem que els nois i noies gaudeixin del plaer de llegir i aprenguin dels llibres que llegeixen, els estimin i  els respectin, i a la vegada, valorin el treball de l’autor/autora i de l’il·lustrador/a. I tot afavorint la motivació, la creativitat, el sentit crític i l’esperit de recerca, que vagin aprenent a parlar i a opinar sobre els llibres que llegeixen, a respectar les opinions i els gustos lectors dels altres i a mostrar interès per cercar altres llibres d’un autor/a o d’un tema que els ha agradat… I que, així, a poc a poc, els nois i noies esdevinguin autèntics lectors. Per aconseguir-ho, el nostre pla lector, entre molts d’altres aspectes, contempla, doncs, que tot l’alumnat d’ESO del centre faci una hora a la setmana de L’hora de lectura a la biblioteca.
Amb L’hora de lectura, planifiquem una sèrie d’activitats d’animació lectora i en distingim de dos tipus: l’animació lectora contínua o permanent, i l’esporàdica o extraordinària. (Aclarim que no és pas tot el que fem sobre la lectura ni que sigui la fórmula màgica que ens assegurarà la formació de l’hàbit lector en l’alumnat, però sí que pensem que és un bon camí que ofereix possibilitats d’aconseguir-ho). 

Animació lectora contínua: Les sessions de L’hora de lectura 

Comencem les sessions normalment amb la intervenció de la professora, qui llegeix un o dos capítols d’una novel·la…o un conte, o recita un poema o presenta un llibre (tot utilitzant diferents recursos) o porta a terme qualsevol acció que engresqui a llegir.
Destaquem “El llibre del mes” que presentem cada principi de mes i que deixem al Faristol de la biblioteca fins al mes següent que serà substituït per un altre. Seguidament intervenen els alumnes. Prèviament se’ls demana que es preparin la presentació d’un llibre que els hagi agradat o  que comentin un dels llibres que han llegit o bé que estan llegint. La majoria de setmanes hi ha alumnes que volen fer-ho. De vegades, cal animar-los. Intentem que els alumnes aprofundeixin en les aportacions que fan al grup: sobre les preferències per un tipus de temes o d’autors, sobre els sentiments i les emocions que els ha provocat la lectura, sobre les opinions i preferències lectores dels altres companys/es… I, finalment, quan ens queden encara al voltant de quaranta minuts, practiquem la lectura en silenci: els alumnes trien un  llibre per llegir (novel·la, llibre de contes, llibre de poemes, premsa, còmics…) a partir de:
  • Comentaris i recomanacions que han fet altres companys/es.
  • L’expositor dels llibres recomanats (amb comentaris escrits de la persona que els recomana)
  • El llibre del mes
  • Altres llibres presentats per la professora…
  • Els seus propis gustos lectors
  • Lectures “obligatòries”…
Els alumnes disposen d’una fitxa acumulativa, en forma de punt de llibre, on hi apunten els llibres que van llegint amb les dades bàsiques: títol, autor/a, editorial i opinió. Mentre llegeixen en silenci, la professora  els fa el préstec, si és el cas, del llibre triat, o els segueix en el seu procés lector, o llegeix. 

Lectures obligatòries

Pel que fa a les lectures anomenades "obligatòries" de les àrees de català i de castellà, també hi ha la possibilitat de llegir-les durant aquestes sessions en el cas d’alumnes que les vulguin avançar.  Sobre la qüestió "lectures obligatòries", Biblioteca i professorat hem iniciat un debat de reflexió per anar prenent acords. De moment hem ampliat al doble la quantitat de lectures escollides pel professorat, amb títols de temàtica i estil ben diferents els uns dels altres perquè els alumnes tinguin un marge, encara que sigui petit, per poder triar d’acord amb els seus interessos i gustos lectors. També ens anem plantejant la coordinació de les activitats a fer (abans, durant i/o després) sobre la lectura. 

Animació lectora esporàdica: 

De manera ocasional, però sistemàtica, planifiquem estratègies d’animació lectora més vistoses, algunes espectaculars, com són les activitats programades des del Seminari “Pla lector del Bages sud”, del qual en formem part activa.
Activitats com per exemple:
  •  La Marató de contes a Sant Vicenç de Castellet el dia de Sant Jordi: amb l’explicació de contes per part de pares i mares, professors/es, mestres, alumnes.. combinant-ho amb diverses actuacions musicals, en diferents escenaris als carrers i places del poble. El públic, tots els nens i nenes de totes les escoles. Hi participa tothom de manera molt activa: l’Ajuntament, la biblioteca pública, l’escola Municipal de Música i tots els centres educatius de la població. Acabem de celebrar-ne la cinquena!
  • Lectura comuna per als alumnes de 1r d’ESO i de 6è de Primària de tots els centres del Bages sud amb la visita de l’autor de la lectura comuna triada, un fòrum telemàtic al blog del Pla lector i un fòrum tipus club de lectura a les biblioteques municipals per als alumnes que hi volen assistir. 
  • Alumnes contacontes: Els alumnes de l’institut llegeixen o expliquen contes als alumnes de les escoles Bressol i d’Educació Infantil de la zona. 
  • Guies de lectures recomanades per Nadal, Sant Jordi i fi de curs de cara a l’estiu que confeccionen les bibliotecàries de les biblioteques públiques i dirigides als alumnes i a les seves famílies.
En definitiva, amb totes aquestes actuacions a l’entorn de la lectura, pretenem anar fent, de mica en mica,  bons lectors. Lectors que s’emocionin, que visquin i aprenguin del que diuen els altres, però que també reflexionin sobre el seu propi pensament i es descobreixin ells mateixos."Montse Torné, professora responsable de la biblioteca de l’Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet.

1 comentari: